Liiku Ilolla

Liiku Ilolla on matalankynnyksen liikuntaryhmä, jossa aloitetaan elämäntapamuutos ruokavalion ja liikunnan säännöllisyydellä, jotta ruokailusta ja liikunnasta tulisi rutiinin omaista arjen sisällä.

Ohjaajina toimivat Personal Trainer Joonas Moberg ja Niina Luomapuro.

Joonas ohjaa vakaalla ammattitaidollaan kuntosaliharjoittelun saloihin, huomioiden asiakkaan liikkuvuuden. Niina on itse aloittanut elämäntapamuutoksen puolitoista vuotta sitten ja ohjaa asiakkaita omalla pirteällä persoonallaan, pistäen asiakkaat liikkeelle pilke silmäkulmassa.

Liiku Ilolla -ryhmiä tulee kuukauden jaksoissa pitkin vuotta. Liikutaan hauskaa pitäen!

Ryhmän aikana saat

  • ruokavalion tukemaan muutosta
  • ryhmän tuen ja whatsapp-ryhmän
  • ohjaajien tuen
  • kuntosalille pääsyn omalle ajalle
  • energiaa arkeen!

Liiku Ilolla has a low-threshold exercise group, where lifestyle changes are started with diet and exercise regularity, so that eating and exercise become routine in everyday life.

The instructors are Personal Trainer Joonas Moberg and Niina Luomapuro.

With his solid professional skills, Joonas guides the gym training, taking into account the client's mobility. Niina herself started a lifestyle change a year and a half ago and guides clients with her own upbeat personality, getting clients going with a twinkle in the corner of they eye.

Liiku Ilolla groups come in monthly periods throughout the year. Let's move while having fun!

During the group you get:

  • diet to support the change
  • group support and whatsapp group
  • the support of instructors
  • access to the gym on your own time
  • energy for everyday life!